c :  
 Shimano HYPERLOOP 4000 RB
: 370 .
: 4000
:
- : 1 .
: 2 431 .
*: 250 .
 Daiwa Crest 2004
: 270 .
: 2000
:
- : 5+1 .
:
: 6 137 .
!
 Mikado CRYSTAL LINE 1006 FD
: 251 .
: 1006
:
- : 6 .
: 2 142 .
*: 250 .
 Mikado PHOENIX 1012 FD
: 252 .
: 1012
:
- : 12 .
: 2 443 .
*: 250 .
 Mikado PHOENIX 4012 FD
: 313 .
: 4012
:
- : 12 .
: 2 657 .
*: 250 .
 Kosadaka Phantom 2500 FX
: 286 .
: 2500
: aluminium
- : 7+1 .
: 4 451 .
!
 Kosadaka Phantom 3500 FX
: 340 .
: 3500
: aluminium
- : 7+1 .
: 4 757 .
!
 Kosadaka Scorp 2500
: 265 .
: 2500
:
- : 3+1 .
: 2 118 .
*: 250 .
 Kosadaka Super Baitrunner 2500 1S
: 305 .
: 2500
:
- : 1+1 .
: 1 819 .
*: 250 .
 Kosadaka Super CAST PRO 2500
: 340 .
: 2500
: aluminium
- : 9+1 .
: 4 546 .
!
 Shimano ALIVIO 1000 RC
: 235 .
: 1000
:
- : 2 .
: 3 298 .
!
 Shimano ALIVIO 2500 RC
: 270 .
: 2500
:
- : 2 .
: 3 392 .
!
 Shimano CATANA 3000S RB
: 285 .
: 3000
:
- : 2+1 .
: 4 896 .
!
 Shimano EXAGE 1000 RC
: 240 .
: 1000
: aluminium
: 8 330 .
!
 Shimano EXAGE 2500 RC
: 280 .
: 2500
: aluminium
: 9 843 .
!